Dział: Inne artykuły

Znajdziesz tutaj wszelkie materiały nie powiązane z innymi kategoriami. W pewnej mierze jest to bezkresny ocen wiedzy biologiczno-chemicznej.

Elektroliza – jest to zespół reakcji redoks zachodzących na granicy faz elektroda – roztwór elektrolitu wymuszony przez zewnętrzne źródło prądu stałego. W…
Przeczytaj cały artykuł

CYKL CREBSA Cykl Crebsa, znany również jako cykl kwasu cytrynowego, czy cykl kwasów trikarboksylowych, to cykliczny szereg reakcji biochemicznych, stanowiący końcowy etap…
Przeczytaj cały artykuł