przeglądanie Kategoria

Medycyna i zdrowie

Choroby medyczne – znajdziesz tutaj pomoc z zakresu chorób medycznych. Wszelkie artykuły są unikalne co rzuca nowe światło na wiele zagadnień medycznych.

Moczówka prosta

Moczówka prosta jest chorobą związaną z układem wydalniczym. Przebieg choroby jest różny, ponieważ ma różne podłoża. Etiopatogeneza tego schorzenia, nie jest…

Choroba Ménière’a

Choroba Ménière'a jest rzadko spotykana, jednak należy poświęcić jej równie wiele uwagi, co innym, często spotykanym schorzeniom, gdyż jej objawy często…

Trądzik młodzieńczy

Aż 80 % nastolatków z całego świata – w mniejszym lub w większym stopniu – w okresie swojej młodości musi uporać się z trądzikiem. Choć boryka się z nim…

Choroba Scheuermanna

Choć nazwa choroby nie jest nam dobrze znana i rzadko ją słyszymy, choroba Scheuermanna jest coraz częściej spotykana – szczególnie u bardzo młodych osób,…

Choroba Alzheimera

Demencja spowodowana postępującą chorobą Alzheimera zakłóca życie rodzinne, towarzyskie, zawodowe, społeczne itd. Dlatego przeczytajmy ten artykuł i…