Opublikuj artykuł

Gorąca prośba

Wszyscy, którzy dysponują ochotą, czasem, wiedzą i mają dostęp do książek i innych źródeł wiedzy, proszeni są o wkład w rozwój naszego Portalu. Wkład ten polegałby na przygotowywaniu artykułów na tematy związane z chemią i biologią, opisów substancji do Bazy związków chemicznych i opisów doświadczeń chemicznych, zarówno tych bardzo prostych, jak i syntez różnorodnych związków. Opisy związków i doświadczeń/syntez należy wykonywać z wykorzystaniem dostępnych szablonów. Opisy wykonane niezgodnie z szablonami nie będą publikowane. Szablony są też dostępne w formacie Word na Forum (Ogłoszenia władz Forum).
Teksty mozna wysyłać na pv, zostaną opublikowane pod podanym przez Autora nickiem. W razie wątpliwości proszę konsultować się ze mną, przez pv lub e-mail: basiabc@poczta.onet.pl

Dziękuję,
w imieniu Administracji,
Oxygenium.

Wzory do wykorzystania:

WZORZEC OPISU DOŚWIADCZENIA

NAZWA DOŚWIADCZENIA:

RÓWNANIE REAKCJI:

OPIS:

– …………

– …………

SPRZĘT:

– …………….

– ……………..

ODCZYNNIKI:

– ………………..

– ………………

WYKONANIE:

1. ………………

2. …………..

3. …………….

OBSERWACJE:

(*) …………….

(**) …………………

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA:

(1) …………….

(2) ……………..

Wzorzec opisu związku

W tytule postu piszemy nazwę zwyczajową i systematyczną opisywanego związku.

NAZWA SYSTEMATYCZNA ZWIĄZKU:

NAZWA ZWYCZAJOWA, wzór sumaryczny

inne nazwy związku:

zdjęcie odczynnika:

wzór strukturalny:

masa cząsteczkowa:

CAS No:

1. Podstawowe właściwości fizyczne: ……..

1.1. Stan skupienia, wygląd: ………

1.2. Gęstość: ………..

1.3. Zapach: ………….

1.4. Temp. top.: / temp. wrz.: ………

2. Inne właściwości fizyczne:

2.1. Rozpuszczalność: ………….

2.2. Palność: ………………

2.3. Inne dane:

– …………..

– ……………

3. Toksyczność oraz bezpieczeństwo pracy ze związkiem:

– ……………

– …………….

4. Przechowywanie:

– ……….

5. Właściwości chemiczne:

6. Zastosowanie: …………………

7. Zastosowanie w chemii: …………….

8. Otrzymywanie:

8.1. ……………

8.2. ……………

9. Inne informacje:


Uwagi  dotyczące opisu związku:

Proszę zachować  wszystkie wymienione w opisie nagłówki (pisane są boldem, pozostałe informacje prosze pisac bez boldu).

Jeśli do jakiegos punktu brak informacji, proszę zostawić puste miejsce, a pozostałych Userów proszę o ich uzupelnienie.

Inne nazwy związku: mogą być to nazwy w innych językach, lub nazwy potoczne.

Zdjęcie odczynnika:

– Zdjęcia powinny być dobrej jakości, dobrze wykadrowane, powinny przedstawiać odczynnik, mile widziane zdjęcie etykiet.

– Ciało stałe można fotografować  na szkiełku zegarkowym, szalce Petriego, ale również na zwykłej białej lub kolorowej kartce.

– Warto obok kryształków umieścić linijkę, albo krysztalki wysypac na papier milimetrowy, to samo dotyczy innych form ciał stałych, np. bryłek, grudek, płytek, granulek.

– Mile widziane zdjęcia z wykorzystaniem mikroskopu.

– Oczywiście związki toksyczne, ciecze i gazy należy fotografować w naczyniu.

– Zdjęcia można podpisać: w narożniku, nizbyt dużą czcionką, napis nie może zasłaniać obiektu.

Właściwości chemiczne:

– Można napisać, ze związek ulega wszystkim reakcjom charakterystycznym dla …………….. (np. ketonów, gdy opisujemy aceton, nie wymieniać kilkunastu reakcji ).

– Podajemy szczegóły wyłącznie o reakcjach charakterystycznych jedynie dla danego związku, np. benzaldehyd reaguje z amoniakiem zupełnie inaczej niż inne aldehydy i o tej reakcji piszemy kilka zdań.

Uwagi dotyczące opisu reakcji:

NAZWA DOŚWIADCZENIA:

nie wpisujemy tych dwóch słów, lecz od razu nazwę doswiadczenia. Nazwa musi być jak najkrótsza, jasna, nie wprowadzająca w błąd. Jeśli opisujemy syntezę jakiegoś związku, należy zatytułować opis: SYNTEZA XXXXXXX

W przypadku pozostałych punktów (równanie, opis, itd.) należy pozostawić te słowa i wpisac odpowiednie informacje

RÓWNANIE REAKCJI:

Równanie powinn o być narysowane, nie ściągnięte z internetu czy skopiowane z książki / publikacji. Równanie można rysować w dowolnym programie do rysowania wzorów, jednakże równanie musi być jasne i czytelne. W przypadku skopiowania równania należy podac jego źródło.

OPIS:

Kilka zdań o przeprowadzanej reakcji, np. wg jakiego mechanizmu zachodzi, jakie zastosowanie ma reakcja, na czym polega.

WYKONANIE:

W punktach wymieniamy poszczególne czynności czy grupy czynności wykonywanych podczas przeprowadzania reakcji. Taki sposób zapisu przeprowadzania reakcji zapewnia przejrzystość i daje wgląd na to, ile jest podczas niej pracy, lub co pozostało jeszcze do wykonania.

OBSERWACJE:

wypisujemy wszelkie obserwacje, typu: następuje rozpuszczenie osadu, rozgrzanie zawartości kolby, wydziela się bialy dym, substrat jest białym ciałem stałym, z roztworu wytrąca się osad, oztwór zmienia barwę, itp, itd.

Jeśli nie mamy  żadnych obserwacji, można ten punkt usunąc z opisu, jednakże brak osberwacji jest mało prawdopodobny.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA:

Wypisujemy wszelkie uwagi dotyczące prawidłowego przeprowadzenia reakcji, np. substra jest toksyczny i należy pracowac pod dygestorium, substrat jest silnie higroskopijny, itp, itd.

0
Masz przemyślenia? Napisz komentarz!x