Przeglądaj tagi

aksony

Tkanka nerwowa

Krótkie pojęcią niezbędne do zrozumienia tego tematu:Wyróżnik: zdolność do odbierania i przewodzenia bodźcówBodziec – energiaNeuron – pojedyncza…