Dział: anaeroby

Czynności życiowe bakterii oraz ich rola.

Czynności życiowe bakterii Odżywianie – polega na dostarczeniu do organizmu substancji niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju autotrofy – organizmy, które same…