Dział: Bakterie

Czynności życiowe bakterii oraz ich rola.

Czynności życiowe bakterii Odżywianie – polega na dostarczeniu do organizmu substancji niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju autotrofy – organizmy, które same…

Bakterie – odżywianie, oddychanie, rozmnażanie

Bakterie - odżywianie,oddychanie,rozmnażanie Odżywianie się bakterii a)Autotroficzne Fotosyntetyzujące – zawierają bakterie riochlofilu. Wykorzystują CO2,wodę oraz światło (energie świetlną). Są to bakterie purpurowe…