Dział: bromowanie fluoresceiny

Otrzymywanie eozyny

Artykuł prezentuje prrostą metodę otrzymywania eozyny z fluoresceiny, na drodze bromowania.