Dział: budowa komórki

Cytoplazma i struktury nieplazmatyczne w komórce

- roztwór wypełniający wnętrze komórki jest roztworem koloidalnym. - substancja rozpraszająca (woda), substancja rozproszona (związki wielkocząsteczkowe (białka, polisacharydy) - faza zoll (silnie…

PROTISTY. CZ. 2. Odżywianie samożywne i cudzożywne

Endocytoza – Polega na pobieraniu płynu wraz z rozpuszczoną substancją. Powstają pęcherzyki pinocytyczne, które odrywają się od błony komórkowej. W cytoplazmie pęcherzyki te zostają rozłożone przez enzymy, które są w lizosomach….

Budowa komórki bakteryjnej

BUDOWA KOMÓRKI PRIOKATRIOTYCZNEJ(bakteryjnej) Organizmy prokariotyczne są to organizmy bezjądrowe, a organizmy Eukariotyczne to organizmy jądrowe.  Bakterie – Mają ścianę komórkową, rozmnażają się…