Przeglądaj tagi

Cechy

Plan budowy strunowców

Notatka przygotowana dla maturzystów, którzy chcą szybko utrwalić bądź powtórzyć swoje wiadomości do matury. Cechy: - dwuboczna symetria ciała (wyjątek:…

Tkanka nerwowa

Krótkie pojęcią niezbędne do zrozumienia tego tematu:Wyróżnik: zdolność do odbierania i przewodzenia bodźcówBodziec – energiaNeuron – pojedyncza…

Tkanki mięśniowe

Cecha wspólna: zdolność tkanek do aktywnego skurczuCechy budowyw komórkach znajdują się:- białka włókniste (kurczliwe) – są to aktyna, która…

Tkanki nabłonkowe

Co to jest tkanka?Tkanka jest to zbiór komórek o podobnej budowie, tego samego pochodzenia spełniających ściśle określone funkcje. Tkanki nabłonkowe -…

Tkanki łączne

Funkcja:- łączą ze sobą inne tkanki, komórki, narządy i układy w ramach organizmu.Tkanka łączna (wyróżnik):1) substancja międzykomórkowa-…