Dział: chlorofile

PROTISTY. CZ. 2. Odżywianie samożywne i cudzożywne

Endocytoza – Polega na pobieraniu płynu wraz z rozpuszczoną substancją. Powstają pęcherzyki pinocytyczne, które odrywają się od błony komórkowej. W cytoplazmie pęcherzyki te zostają rozłożone przez enzymy, które są w lizosomach….