Dział: dna

Biologia

Udział wirusów w onkogenezie

Katarzyna Dalmata1 , Katarzyna Witkowska2 1   I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk…

Replikacja

Informacja o budowie organizmu zawarta jest w DNA – to pewnie już wszyscy wiemy, jednak jak ta informacja jest przekazywana i wykorzystywana…