Przeglądaj tagi

eter dietylowy wlaściwosci eteru

Eter dietylowy

ETER DIETYLOWY ETER, C4H10O inne nazwy związku: etoksyetan, eter dwuetylowy zdjęcie odczynnika:wzór strukturalny:masa cząsteczkowa:…