Przeglądaj tagi

eurybionty

Zjawisko tolerancji ekologicznej

Każdy organizm ma wymagania środowiskowe, które warunkują jego istnienie.Biomasa jest to ogół masy organizmów wchodzących w skład biocenozy ekosystemu.…