Przeglądaj tagi

ewolucja

Typy specjacji i ich skutki

Specjacja – proces powstawania gatunku3 kryteria:*Stosunki przestrzenne między populacjami (rodzaj izolacji)2 typy specjacji:- allopatryczna…

Czy można wierzyć w ewolucję?

W drugiej połowie XIX wieku wśród uczonych, filozofów i intelektualistów toczyły się ożywione dyskusje dotyczące problemu początków gatunku ludzkiego,…

Wizja prehistorii

1. Założenia Prof. Andrzej Bańkowski w swoim „Etymologicznym słowniku języka polskiego” przedstawia (na stronach XXV–XXXIX 1. tomu) wizję prehistorii, na…