Dział: genetyka

Dziedziczenie cytoplazmatyczne

Cytoplazmatyczne czyli pozajądrowe DNA pozajądrowe (mitochondrium i chloroplasty) – nie dziedziczy się z zasadami mendlowskimi. 1. komórki somatyczne (budujące ciało) – 2n…

Dziedziczenie genów sprzężonych

W jednym chromosomie może znajdować się bardzo dużo genów. Chromosom – upakowane DNA Rys. Aneta Skawińska Zjawisko crossing over – osobniki o…

Odchylenia od praw Mendla

Zjawisko niepełnej dominacji – polega na tym, że w heterozygocie gen dominacji ujawnia się w niepełnym zakresie Rys. Aneta Skawińska Geny letalne…