Dział: genetyka

I prawo Grzegorza Mendla – krzyżówki jednogenowe

kwiat czerwony               x             kwiat biały F1:          kwiat czerwony                               x             kwiat czerwony F2:          kwiat czerwony                               x             kwiat biały 3                             :                              1…

Regulacja ekspresji genów

Mechanizm operonowy (operon) – zbiór genów, które wspólnie kontrolują ujawnianie się określonej cechy metabolicznej. Skład: 1.PROMOTOR – odcinek DNA do którego…

Translacja

Warunki, by zaszła translacja: - substraty: aminokwasy - energia ATP - miejsce, narzędzie: rybosom - enzymy - tRNA (wyjątkowa) – to cząsteczka…

Ekspresja genów – transkrypcja

Gen – jest to odcinek DNA zawierający informacje o ściśle określonym białku lub RNA. Gen jest jednostką nieciągłą, tzn. że w jego…

Warunki, przebieg i skutki replikacji

DNA jako nośnik informacji z pokolenia na pokolenie posiada 2 właściwości: - ma zdolność do samo powielania się (tworzenia własnych kopii) -…