Przeglądaj tagi

geny

Odchylenia od praw Mendla

Zjawisko niepełnej dominacji – polega na tym, że w heterozygocie gen dominacji ujawnia się w niepełnym zakresieRys. Aneta SkawińskaGeny letalne –…

Regulacja ekspresji genów

Mechanizm operonowy (operon) – zbiór genów, które wspólnie kontrolują ujawnianie się określonej cechy metabolicznej.Skład:1.PROMOTOR –…

Ekspresja genów – transkrypcja

Gen – jest to odcinek DNA zawierający informacje o ściśle określonym białku lub RNA.Gen jest jednostką nieciągłą, tzn. że w jego skład wchodzą: odcinki…