Dział: komórki rozrodcze

Dziedziczenie cytoplazmatyczne

Cytoplazmatyczne czyli pozajądrowe DNA pozajądrowe (mitochondrium i chloroplasty) – nie dziedziczy się z zasadami mendlowskimi. 1. komórki somatyczne (budujące ciało) – 2n…