Przeglądaj tagi

krew

Morfologia krwi obwodowej

Podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi w laboratorium jest morfologia. Służy ona jakościowej i ilościowej oceny elementów morfotycznych

Tkanki łączne

Funkcja:- łączą ze sobą inne tkanki, komórki, narządy i układy w ramach organizmu.Tkanka łączna (wyróżnik):1) substancja międzykomórkowa-…