Dział: laktoza

Izolowanie laktozy z mleka

Artykuł prezentuje prostą metodę izolowania cukru mlekowego, czyli laktozy, z mleka krowiego, z zastosowaniem prostego sprzętu laboratoryjnego i łatwo dostępnych odczynników.