Dział: luminol; kwas 3-nitroftalowy; nitrowanie bezwodnika ftalowego

Od kwasu 3-nitroftalowego do luminolu

Tym razem opiszę metodę otrzymywania kwasu 3-nitroftalowego i jego dalszej przeróbki na poszukiwany luminol. Zaczniemy od nitrowania kwasu lub bezwodnika ftalowego. Zazwyczaj…