Dział: mendel

Dziedziczenie cytoplazmatyczne

Cytoplazmatyczne czyli pozajądrowe DNA pozajądrowe (mitochondrium i chloroplasty) – nie dziedziczy się z zasadami mendlowskimi. 1. komórki somatyczne (budujące ciało) – 2n…

Odchylenia od praw Mendla

Zjawisko niepełnej dominacji – polega na tym, że w heterozygocie gen dominacji ujawnia się w niepełnym zakresie Rys. Aneta Skawińska Geny letalne…

II prawo Grzegorza Mendla– krzyżówki dwugenowe

Mendel obserwował nasiona. Rys. Aneta Skawińska p=0,25 fenotypowo – 9:3:3:1 Rys. Aneta Skawińska                                                  2n(n – liczba genów heterozygotycznych) 2 prawo dziedziczenia: Dwie…

I prawo Grzegorza Mendla – krzyżówki jednogenowe

kwiat czerwony               x             kwiat biały F1:          kwiat czerwony                               x             kwiat czerwony F2:          kwiat czerwony                               x             kwiat biały 3                             :                              1…