Dział: przewodząca

Tkanki roślinne twórcza, merystemy ,stałe, okrywające

·         Tkanką nazywamy grupę komórek wyspecjalizowanych do pełnienie określonej funkcji w organizmie. ·         Komórki tworzące tkankę mają najczęściej wspólne pochodzenie (czyli wywodzą się z tej…