Dział: punkt izoelektryczny

W laboratoriach biochemicznych stosuje się wiele metod na oczyszczanie białek. Przejdziemy teraz do tych bardziej wyrafinowanych…