Dział: reakcje substytucji elektrofilowej

Artykuł prezentuje prostą metodę syntezy p-nitroacetanilidu z wykorzystaniem reakcji zachodzącej wegług mechanizmu substytucji elektrofilowej.