Dział: roślina

Transport asymilatów w roślinie

Asymilaty – związki organiczne typu cukrowców o dużej masie Asymilaty transportowane są przez elementy łyka wiązek przewodzących; odmienny kierunek; asymilaty transportowane są…