Dział: struktury nieplazmatyczne

Cytoplazma i struktury nieplazmatyczne w komórce

- roztwór wypełniający wnętrze komórki jest roztworem koloidalnym. - substancja rozpraszająca (woda), substancja rozproszona (związki wielkocząsteczkowe (białka, polisacharydy) - faza zoll (silnie…