Dział: synteza p-nitroacetanilidu

Synteza p-nitroacetanilidu, metoda 1

Artykuł prezentuje prostą metodę syntezy p-nitroacetanilidu z wykorzystaniem reakcji zachodzącej wegług mechanizmu substytucji elektrofilowej.