Przeglądaj tagi

tkanka

Tkanka nerwowa

Krótkie pojęcią niezbędne do zrozumienia tego tematu:Wyróżnik: zdolność do odbierania i przewodzenia bodźcówBodziec – energiaNeuron – pojedyncza…

Tkanki mięśniowe

Cecha wspólna: zdolność tkanek do aktywnego skurczuCechy budowyw komórkach znajdują się:- białka włókniste (kurczliwe) – są to aktyna, która…

Tkanki łączne

Funkcja:- łączą ze sobą inne tkanki, komórki, narządy i układy w ramach organizmu.Tkanka łączna (wyróżnik):1) substancja międzykomórkowa-…