Dział: tkanka

Tkanka nerwowa

Krótkie pojęcią niezbędne do zrozumienia tego tematu: Wyróżnik: zdolność do odbierania i przewodzenia bodźców Bodziec – energia Neuron – pojedyncza komórka nerwowa…

Tkanki mięśniowe

Cecha wspólna: zdolność tkanek do aktywnego skurczu Cechy budowy w komórkach znajdują się: - białka włókniste (kurczliwe) – są to aktyna, która…

Tkanki łączne

Funkcja: - łączą ze sobą inne tkanki, komórki, narządy i układy w ramach organizmu. Tkanka łączna (wyróżnik): 1) substancja międzykomórkowa - istota…