Dział: transkrypcja

Gen – jest to odcinek DNA zawierający informacje o ściśle określonym białku lub RNA. Gen jest jednostką nieciągłą, tzn. że w jego…