Przeglądaj tagi

właściwości benzenu

Benzen, benzen

BENZEN BENZEN, C6H6 inne nazwy związku: cykloheksa-1,3,5-trien, benzol zdjęcie odczynnika:wzór strukturalny:masa cząsteczkowa: 78,11…