Dział: Czasopismo

Opieka nad seniorami
zmiany w opiece nad seniorem nowelizacja ustawy o pomocy społecznej podwyższa kryterium dochodowe...