przeglądanie Kategoria

Baza związków chemicznych

podstawowe i mniej znane dane na temat związków chemicznych

Fenylohydrazyna

FENYLOHYDRAZYNA FENYLOHYDRAZYNA, C6H8N2 inne nazwy związku: Phenylhydrazine zdjęcie odczynnika: wzór strukturalny: masa cząsteczkowa: 108.14 CAS…

Dioksan, 1,4-dioksan

1,4-DIOKSAN DIOKSAN, C4H8O2 inne nazwy związku: 1,4-dioksacykloheksan, dioksan, ditlenek dietylenu, dwutlenek dwuetylenu zdjęcie odczynnika: wzór…