Odczynnik Lawessona

NAZWA SYSTEMATYCZNA ZWIĄZKU: 2,4-bis-(p-metoksyfenylo)-1,2,3,4-ditiadifosfetan-2,4-disiarczek
NAZWA ZWYCZAJOWA: odczynnik lawessona, wzór sumaryczny: C14H14O2P2S4
inne nazwy związku:
2,4-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-dithione,
2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane,
2,4-Bis-(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide,
4-Methoxyphenylthiophosphoric cyclic di(thioanhydride)
zdjęcie odczynnika:

Lavesson reagent, crystals
wzór strukturalny:

odcz Lawessona s

masa cząsteczkowa: 404.47 g/mol
CAS No: 19172-47-5

1. Podstawowe właściwości fizyczne:
1.1. Stan skupienia, wygląd: lekko żółtawe lub kremowe ciało stałe, w postaci proszku lub dronych granulek
1.2. Gęstość: 1.489 g/cm3
1.3. Zapach: siarkowodoru („zapach zgniłych jaj”)
1.4. Temp. top.: / temp. wrz.: 228 – 231 °C / 525.779 °C wt 760 mmHg

2. Inne właściwości fizyczne:
2.1. Rozpuszczalność: słabo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się z rozkladem, dobrze rozpuszczalny we wrzących węglowodorach aromatycznych
2.2. Palność: palny
2.3. Inne dane:
– punkt zapłonu: 271.782 °C

3. Toksyczność oraz bezpieczeństwo pracy ze związkiem:
– Szkodliwy w przypadku inhalacji.
– Może powodować podrażnienie oczu, skóry.
– Toksyczność związku nie jest do końca zbadana
– Ze względu na intensywny, nieprzyjemny zapach i nie do końca poznaną toksyczność, należy pracować pod wysokosprawnym wyciągiem.
– Po reakcji, neutralizowanie nieprzereagowanego odczynnika najlepiej jest przeprowadzić przy użyciu kilkuprocentowego roztworu węglanu potasu lub sodu.
– zwroty R: 15/29 20/21/22
– zwroty S: 22 45 7/8
4. Przechowywanie:
– Związek stabilny, jednakże ze względu na higroskopijność przechowywać w szczelnych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu
5. Właściwości chemiczne: W podwyższonej temperaturze tworzy monomer, który ulega reakcji ze związkami posiadającymi grupę karbonylową.
6. Zastosowanie: Stosowany był również do produkcji herbicydów.
7. Zastosowanie w chemii: jest znanym w preparatyce organicznej czynnikiem siarkującym, stosowanym do przekształcenia grupy karbonylowej w tiokarbonylową, jednakże nie tylko ketonową, ale również grupe karbonylową enonu, estru, laktonu, amidu, laktamu i chinonu. Reakcja substytucji przy użyciu odczynnika Lawessona zachodzi nie z udziałem dimeru (czyli wspomnianego bezwodnika), ale monomeru powstającego w podwyższonej temperaturze, zaś w temperaturze pokojowej obecnego tylko w niewielkim stężeniu. Wymiana atomu tlenu grupy karbonylowej na atom siarki przy zastosowaniu tego odczynnika może zachodzić w wielu związkach organicznych, takich jak: ketony, estry kwasów karboksylowych, laktony, amidy, laktamy, aminokwasy, hydrazydy kwasów karboksylowych. Używany jest on także do syntezy związków heterocyklicznych zawierających atom siarki lub siarki i fosforu. Czynnikiem utrudniającym przebieg reakcji wymiany atomu tlenu grupy karbonylowej na atom tlenu jest budowa substratu: jeżeli w cząsteczce, oprócz grupy estrowej obecna będzie grupa eterowa, to reakcja z użyciem odczynnika Lawessona nie zajdzie, lub jej wydajność będzie niska. Produkt nie powstanie również wtedy, gdy substrat będzie zawierał podstawnik elektronobiorczy sprzężony z grupą estrową, jak ma to miejsce np. w cząsteczce p-nitrobenzoesanu metylu. Grupa nitrowa odciąga elektrony z pierścienia, przez co osłabia polaryzację wiązania C=O, a to z kolei utrudnia powstanie cyklicznego produktu przejściowego.
Odczynnik Lawessona może być również stosowany do przekształcenia alkoholi w tiole
8. Otrzymywanie:
8.1. W reakcji anizolu z dimerem pentasiarczku difosforu (P2S5)2: mieszaninę ogrzewa się do uzyskania klarownego roztworu i zaprzestania wydzielania się siarkowodoru. Po ochłodzeniu i odsączeniu surowego produktu krystalizuje się go z toluenu lub ksylenu.
8.2. W reakcji anizolu z czerwonym fosforem i siarką elementarną

9. Inne informacje:
– Po raz pierwszy został zsyntetyzowany przez Lechera i współpracowników w 1956 roku, zaś regularne prace nad zastosowaniem tego związku w syntezie organicznej rozpoczął Sven-Olov Lawesson, uczony, imieniem którego powyższy odczynnik został nazwany.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Baza związków chemicznych,Baza związków organicznych,Chemia

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.