przeglądanie Kategoria

Baza związków organicznych

W naszej bazie związków organicznych znajdziesz wiele środków które zostały przez nas dokładnie opisane. Może się to stać bazą do lepszego poznania świata biologii.

Benzen, benzen

BENZEN BENZEN, C6H6 inne nazwy związku: cykloheksa-1,3,5-trien, benzol zdjęcie odczynnika: wzór strukturalny: masa cząsteczkowa: 78,11…

Aceton, propanon

PROPANON ACETON, C3H6O inne nazwy związku: dimetyloketon, propan-2-on, dwumetyloketon zdjęcie odczynnika: wzór strukturalny: masa…