1. hydroponika

Zdajesz maturę z chemii? Zapraszam Cię na swoje interaktywne lekcje online! Wytłumaczę Ci każde zagadnienie i pokażę jak radzić sobie z zadaniami…

Biologia Matura

Chemia Matura

Zdajesz maturę z chemii? Zapraszam Cię na swoje interaktywne lekcje online! Wytłumaczę Ci każde zagadnienie i pokażę jak radzić sobie z zadaniami…

Pszczelarstwo

Medycyna i zdrowie

mgr inż. Marek Kowalczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zsekwencjonowanie ludzkiego genomu było jednym z największych osiągnięć biologii molekularnej, które oprócz wielu odpowiedzi…

mgr inż. Małgorzata Dylewska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Z fałszowaniem spotykamy się w wielu dziedzinach Naszego życia, a w zależności czego dotyczy…

Katarzyna Dalmata1 , Katarzyna Witkowska2 1   I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk…

Ewolucjonizm

Napisz swoją propozycje

Masz pomysł aby wzbogacić stronę o inną kategorię oraz treści portalu popularnonakowego?