Pszczelarstwo

Medycyna i zdrowie

Ewulucjonizm

Struktury społeczne w świecie zwierząt

Oddziaływania w świecie zwierząt są przedmiotem badań nauk z pogranicza socjobiologii i ekologii. Ze względu na skomplikowany charakter tych oddziaływań - zarówno wewnątrz- jak i międzygatunkowych - nie da się analizować osobników w

Czy genom to tylko geny?

mgr inż. Marek Kowalczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zsekwencjonowanie ludzkiego genomu było jednym z największych osiągnięć biologii molekularnej, które oprócz wielu odpowiedzi przyniosło jeszcze więcej pytań. Ile właściwie mamy…

Inne

WYBRANE MARKERY STANU ZAPALNEGO

Reakcja zapalna organizmu stanowi odpowiedź narządów/tkanek na czynniki uszkadzające. Odczyn zapalny może mieć charakter miejscowy i/lub uogólniony. Rodzaje
HIT!

Podręcznik do nauki
obliczeń chemicznych

reklama 1 (kliknij na obrazek, aby poznać szczegóły)
Chemia 4 22