Pszczelarstwo

Medycyna i zdrowie

Ewulucjonizm

Struktury społeczne w świecie zwierząt

Oddziaływania w świecie zwierząt są przedmiotem badań nauk z pogranicza socjobiologii i ekologii. Ze względu na skomplikowany charakter tych oddziaływań - zarówno wewnątrz- jak i międzygatunkowych - nie da się analizować osobników w

Czy genom to tylko geny?

mgr inż. Marek Kowalczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zsekwencjonowanie ludzkiego genomu było jednym z największych osiągnięć biologii molekularnej, które oprócz wielu odpowiedzi przyniosło jeszcze więcej pytań. Ile właściwie mamy…

Inne

baner biomist pakiet
HIT!

Podręcznik do nauki
obliczeń chemicznych

Promocja noworoczna2023 24(kliknij na obrazek, aby poznać szczegóły)
Chemia 4 22