Pszczelarstwo

Medycyna i zdrowie

Ewulucjonizm

mgr inż. Marek Kowalczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zsekwencjonowanie ludzkiego genomu było jednym z największych osiągnięć biologii molekularnej, które oprócz wielu odpowiedzi przyniosło jeszcze więcej pytań. Ile właściwie mamy genów? Co jeszcze wchodzi w skład naszego DNA? Na ile nasz…
Czytaj więcej...

Dowody potwierdzające ewolucję

Podstawową jednostką jest populacja. To przekształcenie form prostych w bardziej złożone, w czasie. Dowody bezpośrednie – konkretne szczątki, ślady po organizmach żyjących w przeszłości. Dowody pośrednie – dane z różnych dziedzin…

Teorie powstania życia na ziemi

Teoria kreacjonizmu – życie zostało stworzone przez istotę wyższą, a później ewoluowało Teoria panspermii – życie na ziemię dotarło z kosmosu Teoria biogenezy – życie powstało z materii nieożywionej. Teoria biogenezy…

Hobby

HIT!

Podręcznik do nauki
obliczeń chemicznych

(kliknij na obrazek, aby poznać szczegóły)