WYBRANE MARKERY STANU ZAPALNEGO

Reakcja zapalna organizmu stanowi odpowiedź narządów/tkanek na czynniki uszkadzające. Odczyn zapalny może mieć charakter miejscowy i/lub uogólniony. Rodzaje

Morfologia krwi obwodowej

Podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi w laboratorium jest morfologia. Służy ona jakościowej i ilościowej oceny elementów morfotycznych
Wróżka Dorota - Twój Poradnik Przyszłości
Chcesz wiedzieć, co przyniesie przyszłość? Skontaktuj się z Dorotą, Twoją wróżką online.