Biologia

Katarzyna Dalmata1 , Katarzyna Witkowska2 1   I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk…
warunkowe przedterminowe zwolnienie
maj kodeks karny art warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić
prawolingo.pl