Octan uranylu

Artykuł prezentuje zdjęcia oraz wlaściwości fizykochemiczne octanu uranylu.