Artykuł prezentuje zdjęcia oraz wlaściwości fizykochemiczne octanu uranylu.