Dział: chłodnice destylacyjne

Chłodnice, cz. 1

Artykul informuje o zasadzie pracy chlodnic przeplywowych i zwrotnych, zasadzie doboru medium chłodzącego oraz o podziale chłodnic ze względu na kierunek przepływu skroplin i ze względu na budowę.