Dział: synteza eozyny

Otrzymywanie eozyny

Artykuł prezentuje prrostą metodę otrzymywania eozyny z fluoresceiny, na drodze bromowania.