Dział: jonizacja

Budowa atomu

Co to jest atom? Przed omówieniem jego właściwości, budowy, zachowania, trzeba sobie odpowiedzieć na to podstawowe pytanie. Jak każdy z nas wie,…