Gąbki – zwierzęta beztkankowe

Typ: Gąbki (Porifera) Gromada: Gąbki krzemionkowe sześcioosiowe (Hexactinellida) Gromada: Gąbki wapienne (Calcarea) Gromada: Gąbki pospolite (Demospondiae) Gromada: †Archeocjaty (Archeocyatha) Organizmy zaliczane do…

ssaki – sprawne kręgowce

Gromada: Ssaki (Mammalia) Podgromada: Prassaki (Prototheria) Rząd: Stekowce (Monotremata) Podgromada: Ssaki właściwie (Theria) Rząd: Metatheria Rząd: Torbacze (Marsupialia) Rząd: Eutheria (= łożyskowce;…

Gady – zwierzęta zmiennocieplne

Gromada: Gady (Reptilia) Grupa: synapsydy Podgromada: Synapsydy (gady ssakokształtne †Synapsida) Rząd: Pelikozaury (†Pelycosauria) Rząd: Terapsydy (†Therapsida) Grupa: zauropsydy Podgromada: Anapsydy ( Anapsidia)…

Grzyby – organizmy beztkankowe

Królestwo: Grzyby (Fungi) Typ: Skoczki (Chytridionycota) Typ: Sprzężniowe (Zygomycota) Typ: Workowce (Ascomycota) Typ: Podstawczaki (Basidiomycota) Głównie to organizmy lądowe, czasem zdarzają się…

Mięczaki – silnie rozwinięte bezkręgowce

Typ: Mięczaki (Mollusca) Gromada: Chitony (Polyplacophora) Gromada: Jednotarczowce (Monoplacophora) Gromada: Ślimaki (Gastropoda) Gromada: Łódkonogi (Scaphopoda) Gromada: Małże (Bivalvia) Gromada: Głowonogi (Cephalopoda) Większość…