Chemia

Szybkość reakcji – czyli co?

Prezentowany tekst jest fragmentem drugiej części opracowywanego podręcznika "Podstawy obliczeń chemicznych" i może ulec zmianom. Na pytanie ile będzie wynosić stężenie substratu…