Dział: maturalne

Czynniki wzrostowe u roślin

- Regulatorami wzrostu i rozwoju u roślin są fitohormony, niejednorodne pod względem chemicznym, które w bardzo małych stężeniach istotnie wpływają na wzrost,…

Proces kiełkowania nasion

Proces kiełkowania jest bardzo złożony, dlatego warto jest bardzo dokładnie do tego podejść: 1. Nasiona bardzo intensywnie pochłaniają wodę i tlen. Powoduje…

Właściwości osmotyczne komórki

Rośliny odżywiają się fotoautotroficznie. Pobieranie i transport wody w komórkach zachodzi w oparciu o 3 procesy, są to: dyfuzja, osmoza i pęcznienie.…

Wzrost i rozwój rośliny

WZROST = PODZIAŁY KOMÓREK + WYDŁUŻANIE KOMÓREK Wzrost – zmiany ilościowe (coś co zmierzymy) Podziały komórek – mitotycznie Wydłużanie komórek – szerokość…

Transport asymilatów w roślinie

Asymilaty – związki organiczne typu cukrowców o dużej masie Asymilaty transportowane są przez elementy łyka wiązek przewodzących; odmienny kierunek; asymilaty transportowane są…