Dział: tkanki

Tkanki nabłonkowe

Co to jest tkanka? Tkanka jest to zbiór komórek o podobnej budowie, tego samego pochodzenia spełniających ściśle określone funkcje. Tkanki nabłonkowe -…

Tkanki roślinne twórcza, merystemy ,stałe, okrywające

·         Tkanką nazywamy grupę komórek wyspecjalizowanych do pełnienie określonej funkcji w organizmie. ·         Komórki tworzące tkankę mają najczęściej wspólne pochodzenie (czyli wywodzą się z tej…