PROCESY ŻYCIOWE PROTISTÓW cz.3

Rozmnażanie:

Płciowo

Izogamia – łączą się dwie identyczne morfologicznie gamety i tworzą zygotę.

Amizogamia – łączą się dwie różne morfologicznie gamety i tworzą zygotę.

  • Oogamia – łączą się: duża, nieruchliwa komórka jajowa i mały, ruchliwy plemnik (lęgnia, plemnia).Bezpłciowo

Przez zarodniki (wielokomórkowe protisty) 2 typy zarodników:

  • Aplospory (nieruchliwe, mają postać przetrwalnikową)
  • Zoospory (ruchliwe, poruszające się za pomocą wici);

Wegetatywnie (najmniej korzystnie: organizmy są identyczne genetycznie).

  • Jednokomórkowe – podział komórki:  – podział podłużny: euglena, świdrowiec; – podział poprzeczny: orzęski; – bezkierunkowy podział: ameby;
  • Kolonijne – fragmentacja plechy : skrętnica, toczek (kule potomne).

U protistów występują 2 typy mejozy, czyli podziałów które prowadzą do rozpadu (redukcji).

MEJOZA:

Haploidalne komórki połączyły się w komórki diploidalne (gamia- zapłodnienie ), po czym(poprawienie warunków zewnętrznych) komórki przechodzą mejozę (podział redukcyjny) wytwarzają ponownie komórki haploidalne.

Podobnie jest z protistami wielokomórkowymi:

Gametofit à haploidalny organizm produkuje haploidalne gamety, te łączą się dając organizm diploidalny.

Sporofit à ten w sporulacji (mejozie) wytwarza haploidalne spory (zarodniki). Z których wyrasta wielokomórkowiec haploidalny produkujący haploidalne gamety.  Cykl się powtarza.

a)      Mejoza postgamiczna (pozapłodnieniowa)  – zachodzi bezpośrednio po gamii; tworzy gamety w drodze zwykłej mitozy.

b)      Mejoza pregamiczna (przedzapłodnieniowa) – zachodzi bezpośrednio przed gamią.

PRZEMIANA POKOLEŃ – następowanie po sobie pokolenia płciowego i bezpłciowego.

R! – mejoza = podział redukcyjny komórki

1n – haploidalna liczba chromosomów

2n- diploidalna liczba chromosomów

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Artykuły biologiczne,Biologia,Protisty

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

serwer administracja
wprowadzenie do serwera bazy danych postgresql jakie są alternatywy trochę historii czyli drzewo genealogiczne przypomnienie