Elektroliza

Elektroliza – jest to zespół reakcji redoks zachodzących na granicy faz elektroda – roztwór elektrolitu wymuszony przez zewnętrzne źródło prądu stałego. W czasie elektrolizy zachodzi rozkład elektrolitu. Może być przeprowadzana dla stopniowych elektrolitów lub ich wodnych roztworów.
Napięcie rozkładowe- jest to najmniejsze napięcie jakie musi być przyłożone do elektrod żeby wywołać ciągłą reakcje elektronową. Musi być równe co najmniej SEM ogniwa, w którym zachodzą identyczne jak w elektrolizie reakcje ale w przeciwnym kierunku
Elektroliza zachodzi w elektrolizerze. Elektrolizer składa się z 2 elektrod zanurzonych do roztworu elektrolitu lub roztopionego elektrolitu połączonych z zewnętrznym źródłem prądu stałego.
Elektroda, która połączona jest z „-” biegunem prądu nazywa się katodą, ponieważ do niej wędrują kationy i zachodzi na niej redukcja. K(-) (redukcja)
Elektroda połączona z dodatnim źródłem prądu nazywana anodą, bo wędrująco niej aniony i zachodzi na niej utlenianie  A(+) redukcja.


ZASTOSOWANIA ELEKTROLIZY
1. Otrzymywanie pierwiastków lub związków, np. w wyniku elektrolizy stopniowych soli otrzymuje się metale lekkie: Na, Ca, Li, Hg. Niemetale : F, CL. Związki NaOH.
2. Elektrorafinacja (oczyszczanie) metali, np. miedzi, nikiel, srebro, złoto, cynk, kadm, ołów.
Elektrorafinacja miedzi
Miedz otrzymywana z rud w procesie hutniczym jest zanieczyszczona węglem, tlenkami oraz innymi metalami, które w rudach miedzi występują. W celu otrzymania czystej miedzi poddaje się ją elektrorafinacji. Bloki rudy miedzi stanowią anodę elektrolizera, katodą są cienkie blachy czystej miedzi, elektrolitem CuSO4. W czasie elektrolizy anoda się roztwarza i mieć z anody trafia do roztworu i z roztworu wydziela się na katodzie. W ten sposób katoda zwiększa swoja masę, a anoda zmniejsza. Zanieczyszczenia takie jak cynk, żelazo, kobalt rozpuszczaj się i postają w roztworze elektrolitu. Metale szlachetne (złoto, srebro, palatyna) opadają na dno tworząc z innymi nierozpuszczalnymi elementami szlam anodowy. Jest on przetwarzany i wskazuje się z niego metale szlachetne.
1. Pokrycia galwaniczne – sposób pokrywania jednych metali drugim w celach dekoracyjnych lub antykorozyjnych.
2. Przedmiot pokrywany stanowi katodę elektrolizera, anodą jest metal pokrywający. Elektrolitem musi być sól o wspólnym kationie. A(+) Ag – 1e –> Ag+ K(-) Ag+ + 1e–> Ag
3. Otrzymywanie wodorotlenku sodu tzw. Metodą przeponową i metoda rtęciową.
Metoda przeponowa
Elektrolizie poddaje się wodny roztwór NaCl (solankę) w elektrolizerze przestrzeń anodowa oddzielona jest przeponą półprzepuszczalną od przestrzeni katodowej. Anoda wykonana jest z grafitu, katoda ze stali. Podczas elektrolizy nasycony roztwór chlorku sodu wpływa do przestrzeni anodowej i na anodzie wydzielają się aniony chlorkowe i wydziela się chlor. Roztwór przenika przez przeponę do przestrzeni katodowej, gdzie na stalowej katodzie redukcji ulega woda i wydziela się wodór. Przestrzeń przy katodzie ulega zalkalizowaniu, czyli rośnie stężenie anionów wodorotlenkowych. W elektrolicie obecne cały czas są kationy sodu i po elektrolizie roztwór zawiera duże ilości NaOH. A(+) 2Cl- – 2e –> Cl2
K(- ) 2H2O + 2 e –> 2 OH- + H2
Metoda rtęciowa
Otrzymujemy NaOH w czystszej postaci. Elektrolizer składa się z grafitowej anody i katody którą jest ciekła rtęć. Na anodzie wydziela się chlor, na katodzie rtęciowej sód, który rozpuszcza się w rtęci tworząc z nią amalgamat sodowy . Ciekły amalgamat przepompowuje się do aparatu zawierającego wodę. Zachodzi tam reakcja sodu z amalgamatu z wodą, wytworzenie wodoru i wodorotlenku sodu.
K(-)2 Na+ + 2e –> 2Na Na+ Hg –> Na(Hg) – amalgamat
A(+) 2Cl- – 2e –> Cl2 2H¬2O + 2Na –> 2 NaOH + H2

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Artykuły chemiczne,Chemia,Inne artykuły

Tagi: ,,

4s Komentarzy

  1. elektroliza przeponowa opisana jest niepoprawnie. W wyniku rozpadu NaCl na anodzie wydziela się gazowy chlor natomiast kationy sodu wędrują przez przeponę do strefy katodowej gdzie reagują z jonami OH- (powstałymi na skutek elektrolizy wody na katodzie) dając NaOH. Jednocześnie wydziela się gazowy wodór. Pozdrawiam.

Pozostaw odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.