Rozwój zarodkowy zwierząt

Rozwój zarodkowy zwierząt - złożona budowa - cudzożywność - zdolne do ruchu (nie wszystkie) Przebieg rozwoju zarodkowego Jednokomórkowce - zapłodnienie i powstanie…

Porosty jako organizmy symbiotyczne

Porosty - efekt symbiozy dwóch różnych organizmów - symbioza (mutualizm) ściśle powiązane ze sobą, oba organizmy czerpią korzyści - tworzą grzyby z…