Rozwój zarodkowy zwierząt

Rozwój zarodkowy zwierząt- złożona budowa- cudzożywność- zdolne do ruchu (nie wszystkie)Przebieg rozwoju zarodkowegoJednokomórkowce…