Dział: Inne artykuły

Znajdziesz tutaj wszelkie materiały nie powiązane z innymi kategoriami. W pewnej mierze jest to bezkresny ocen wiedzy biologiczno-chemicznej.

odszkodowania za wypadek
wypadek samochodowy jest zdarzeniem drogowym w którym cierpią nie tylko sami uczestnicy ale także w ramach szkody pośredniej inne osoby bliskie
podpis do bilansu
bilans sporządzony na dzień aktywa trwałe a ii rzeczowe imiċ nazwisko i podpis kierownika jednostki jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków