portal popularnonaukowy

Natchem"
Chmura tagów. Chmura tagów. Partnerzy:
 • Karty Plastikowe - ekologiczne karty plastikowe
 • Jak założyć firmę
 • Jak nie płacić zus
 • Rejestracja Leków
 • Car rentals ireland


 • projektowanie instalacji medycznych
 • Projektowanie źródeł gazów medycznych. AUTOR PROJEKTU: mgr inż.
  infopolgaz.pl

  Klasyfikacja tkanek roślinnych oraz charakterystyka tkanek twórczych i stałych.

  BIOLOGIA Świat roślin

  biomist.pl

  Klasyfikacja tkanek roślinnych

  Tkanka – jest to zbiór komórek o podobnej budowie, tego samego pochodzenia spełniają ściśle określone funkcje

  Typy tkanek:

  • TKANKA TWÓRCZA - komórki mogą się dzielić

  1. Tkanki twórcze pierwotne - komórki dzielą się stale
  a) merystem wierzchołkowy pędu
  b) merystem wierzchołkowy korzenia
  c) merystem wstawkowy (interkalarny)

  2. Tkanki twórcze wtórne – komórki dzielą się przy określonym czasie
  a) kambium (miazga)
  b) fellogen (miazga korkotwórcza)
  c) kallus (tkanka przyranna)

  • TKANKA STAŁA –komórki które się nie dzielą

  1. Tkanki miękiszowe
  a) miękisz asymilacyjny
  A1 – palisadowy,
  A2 – gąbczasty,
  A3 – wieloramienny
  b) miękisz spichrzowy (magazynujący)
  c) miękisz powietrzny
  d) miękisz wodonośny (wodny)
  e) miękisz zasadniczy

  2. Tkanki okrywające
  a) tkanki okrywające pierwotne
  - A1 – epiderma (skórka),
  - A2 - epiblema (skórka korzenia)
  b) tkanki okrywające wtórne
  - B1 – korek

  3. Tkanki wzmacniające
  a) kolenchyma (zwarcica)
  A1 – kolenchyma kątowa,
  A2 – kolenchyma płatowa
  b) sklerenchyma (twardzica)
  B1 – włókna,
  B2 -sklereidy (komórki kamienne)

  4. Tkanki przewodzące
  a) drewno (ksylem)
  b) łyko (floem)

  5. Tkanki gruczołowe (wydzielnicze)
  a) utwory powierzchniowe
  b) utwory wewnętrzne

  Charakterystyka tkanek twórczych

  Cechy wszystkich tkanek twórczych:
  - komórki się dzielą
  - cienkie ściany komórkowe
  - duże jądra
  - gęsta cytoplazma
  - małe wodniczki

  1. Tkanki twórcze pierwotne
  - dzielą się przez całe życie
  - podziały zachodzą we wszystkich płaszczyznach
  - podziały nie są zdeterminowane – po podziałach mogą powstawać wszystkie typy tkanek stałych
  a) merystem wierzchołkowy pędu
  - występuje na szczycie pędu, podziały powodują wydłużanie się pędu
  b) merystem wierzchołkowy korzenia
  - powoduje wydłużanie się korzenia
  c) merystem wstawkowy (interkalarny)
  - występuje tylko u traw!
  - po ścięciu liścia odnawia się i nadal rośnie

  2. Tkanki twórcze wtórne
  - nie dzielą się przez całe życie
  - komórki ułożone są warstwami
  - dzielą się w płaszczyźnie równoległej do organów (przyrost na szerokość-grubość)
  - podziały tych komórek są zdeterminowane
  a) kambium
  - dzieląc się odkłada łyko, do wewnątrz drewno
  b) fellogen
  - dzieląc się okrywa korek, do wewnątrz miękisz
  c) kallus
  - tkanka „okazjonalna”, przy zranieniach dzieląc się odtwarza uszkodzone tkanki

  Charakterystyka tkanek stałych

  1. Tkanki asymilacyjne
  Cechy wszystkich tkanek miękiszowych:
  - zbudowane z komórek cienkościennych i komórek żywych
  a) Miękisz asymilacyjny
  - uczestniczy w fotosyntezie
  - zawiera liczne chloroplasty
  A1) miękisz palisadowy
  - zbudowany z komórek wydłużonych i ściśle do siebie przylegające (występuje na górnej powierzchni liścia, tam gdzie jest dużo światła)
  A2) miękisz gąbczasty
  - luźno ułożone komórki
  - między nimi znajdują się przestwory międzykomórkowe (występują na spodzie liścia)
  A3) miękisz wieloramienny
  - mają pofałdowane ściany, dzięki temu jest większa powierzchnia pochłaniania światła (drzewa iglaste)
  b) Miękisz spichrzowy (magazynujący)
  - gromadzi substancje zapasowe: skrobia, białka (ziarna aleuronowe), tłuszcze
  - dobrze wykształcone leukoplasty (bezbarwne plastydy)
  - występują w bulwach, kłączach i nasionach
  c) Miękisz powietrzny
  - zawiera duże przestwory międzykomórkowe, które tworzą kanały przewietrzające roślinę
  d) Miękisz wodonośny (wodny)
  - komórki mają duże wodniczki, gromadzą dużo wody, np. kaktusy, agawa
  e) Miękisz zasadniczy
  - nie wykazuje specjalizacji
  - wypełnia wolne przestrzenie między innymi tkankami

  2. Tkanki okrywające
  Cechy wszystkich tkanek okrywających:
  - występują zawsze na powierzchni organów
  - funkcja ochronna
  - muszą zagwarantować kontakt z otoczeniem i wymianą między rośliną a środowiskiem
  - wszystkie komórki ściśle do siebie przylegają
  a) tkanki okrywające pierwotne
  - zbudowane są z komórek żywych, ułożone w jedną warstwę
  A1) epiderma (skórka)
  - okrywa części nadziemne, łodyga, liście
  - na powierzchni skórki znajduje się warstwa tłuszczowa (kutikula) à roślina jest chroniona przed nadmiernym wysychaniem
  - znajdują się aparaty szparkowe, mogą się otwierać lub zamykać w zależności od ilości wody, umożliwia pobieranie dwutlenku węgla i transpiracji (parowanie)
  - na powierzchni mogą znajdować się włoski (np. pokrzywa)
  A2) epiblema (skórka korzenia)
  - okrywa części podziemne
  - pobiera sole mineralne
  - nie ma kutikuli
  - komórki są cienkościenne (dzięki temu przepuszcza wodę)
  - komórki wytwarzają włośniki, które zwiększają powierzchnię chłonną
  b) tkanki okrywające wtórne
  B1) korek
  - tkanka która okrywa części nadziemne i podziemne
  - zbudowana z komórek martwych i tworzą kilka warstw
  - ich ściany wysycane są suberyną (substancja tłuszczowa, nie przepuszczalna dla wody)
  - jest lekki i ciepły
  - występują przetchlinki, umożliwiają wymianę gazową, dzięki temu korek zachowuje kontakt z otoczeniem

  3. Tkanki wzmacniające
  Cechy wszystkich tkanek wzmacniających:
  - usztywnia rośliny
  - chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi
  - zgrubiałe ściany komórkowe
  a) kolenchyma (zwarcica)
  - zbudowana z komórek żywych, których ściany są niejednorodnie zgrubiałe
  A1) kolenchyma kątowa
  - zgrubiałe są narożniki
  A2) kolenchyma płatowa
  - występują przeciwległe ściany
  - występuje u młodych częściach roślin zdolnych do wzrostu
  - jej komórki mogą posiadać chloroplasty
  b) sklerenchyma (twardzica)
  - zbudowana z komórek martwych
  - ich ściany są zgrubiałe na całej powierzchni
  - występują na częściach stałych
  - buduje łupiny nasienne
  B1) włókna
  - charakteryzują się tym, że są długie
  - ściany zgrubiałe na przekroju pierścieni, np. len, konopia
  B2) sklereidy (komórki kamienne)
  - mają kształt wielościanów
  - w ścianach komórki występują rozgałęzione jamki (gruszki)

  4. Tkanki przewodzące
  Tkanki niejednorodne – to tkanki, które oprócz elementów właściwych dla siebie zawierają komórki innych tkanek (miękiszowe, wzmacniające)
  Cechy wszystkich tkanek przewodzących:
  - mają za zadanie przewodzenie i transportowanie substancji w roślinie
  a) drewno (ksylem)
  - transport wody i soli mineralnych (z dołu do góry)
  - zbudowane z komórek martwych o silnie zgrubiałych ścianach
  Dwa typy elementów przewodzących:
  cewki: (paprotniki, nagonasienne)
  - mają wydłużony kształt
  - na całej powierzchni rozproszone liczne jamki lejkowate
  naczynia: (okrytonasienne)
  - cylindryczny kształt
  - ściany poprzeczne z reguły zanikają
  - szybszy transport
  Transport bierny – nie wymaga nakładów energii
  b) łyko (floem)
  - zbudowane z komórek żywych, które transportują związki organiczne z liści do pozostałych części rośliny (korzeń, kłącze)
  Dwa rodzaje elementów przewodzących:
  Komórki sitowe:
  - wydłużony, wrzecionowaty kształt (na końcach się zwężają)
  - na powierzchni znajdują się liczne rozproszone pola sitowe
  Rurki sitowe:
  - wydłużony (nie są zwężone), walcowaty, cylindryczny kształt
  - ściany przeciwległych ścian znajdują pola sitowe
  - nie ma jadra, dlatego równoległe do każdej rurki sitowej ułożona jest komórka przyrurkowa z jądrem (zaopatrują rurkę sitową)
  Transport aktywny – wymagający nakładów energii (duże cząsteczki)

  5. Tkanki gruczołowe (wydzielnicze)
  Cechy wszystkich tkanek gruczołowych:
  - pojedyncze wyspecjalizowane komórki, które wydzielają określone substancje
  a) utwory powierzchniowe
  - produkują wydzieliny na zewnątrz rośliny
  - włoski gruczołowe
  - miodniki (kwiaty okrytonasienne), wydzielają nektar
  - wypotniki (hydatody) – szparki wodne wydzielające wodę w postaci płynnej
  b) utwory wewnętrzne
  - odkładają wyprodukowane substancje wewnątrz ciała rośliny
  - rury mleczne – są zbudowane z komórek, między którymi zanikły poprzeczne ściany (ich wnętrze wypełnia sok mleczny)
  - kanały żywiczne (wypełnia je żywica), chroni roślinę przed infekcjami

   Klasyfikacja tkanek roślinnych oraz charakterystyka tkanek twórczych i stałych.

  Studentka Policealnego Studium Medycznego – profil farmaceutyczny.

  Goście wyszukali nas poprzez:

  • tkanki roślinne
  • podział tkanek roślinnych
  • klasyfikacja tkanek roslinnych
  • charakterystyka tkanek roślinnych
  • cecha długiej cienkiej komórki
  • klasyfikacja tkanek
  • tkanki tworcze
  • tkanki roślinne podział
  Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:
  Autor nancy Data 2011-05-19 13:25:22 Czytań: 16177   Komentarzy: 0
  Podobne artykuły
  biomist.pl

  Tkanki nabłonkowe

  Co to jest tkanka? Tkanka jest to zbiór komórek o podobnej budowie, tego samego pochodzenia spełniających ściśle określone funkcje. Tkanki ...

  copyright © by Biomist CMS: WordPress | projekt graficzny: cichonkarol.com