portal popularnonaukowy

Zbiór-zadań.pl - matematyka zegarek swatch
Chmura tagów. Chmura tagów. Partnerzy:
 • Karty Plastikowe - ekologiczne karty plastikowe
 • Jak założyć firmę
 • Jak nie płacić zus
 • Kwiatowy Ogród


 • świeczki korki do wina
 • Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zobacz nasz ogromny wybór...
  gadzetex.pl

  Klasyfikacja tkanek roślinnych oraz charakterystyka tkanek twórczych i stałych.

  BIOLOGIA Świat roślin

  biomist.pl

  Klasyfikacja tkanek roślinnych

  Tkanka – jest to zbiór komórek o podobnej budowie, tego samego pochodzenia spełniają ściśle określone funkcje

  Typy tkanek:

  • TKANKA TWÓRCZA - komórki mogą się dzielić

  1. Tkanki twórcze pierwotne – komórki dzielą się stale
  a) merystem wierzchołkowy pędu
  b) merystem wierzchołkowy korzenia
  c) merystem wstawkowy (interkalarny)

  2. Tkanki twórcze wtórne – komórki dzielą się przy określonym czasie
  a) kambium (miazga)
  b) fellogen (miazga korkotwórcza)
  c) kallus (tkanka przyranna)

  • TKANKA STAŁA –komórki które się nie dzielą

  1. Tkanki miękiszowe
  a) miękisz asymilacyjny
  A1 – palisadowy,
  A2 – gąbczasty,
  A3 – wieloramienny
  b) miękisz spichrzowy (magazynujący)
  c) miękisz powietrzny
  d) miękisz wodonośny (wodny)
  e) miękisz zasadniczy

  2. Tkanki okrywające
  a) tkanki okrywające pierwotne
  – A1 – epiderma (skórka),
  – A2 - epiblema (skórka korzenia)
  b) tkanki okrywające wtórne
  – B1 – korek

  3. Tkanki wzmacniające
  a) kolenchyma (zwarcica)
  A1 – kolenchyma kątowa,
  A2 – kolenchyma płatowa
  b) sklerenchyma (twardzica)
  B1 – włókna,
  B2 -sklereidy (komórki kamienne)

  4. Tkanki przewodzące
  a) drewno (ksylem)
  b) łyko (floem)

  5. Tkanki gruczołowe (wydzielnicze)
  a) utwory powierzchniowe
  b) utwory wewnętrzne

  Charakterystyka tkanek twórczych

  Cechy wszystkich tkanek twórczych:
  – komórki się dzielą
  – cienkie ściany komórkowe
  – duże jądra
  – gęsta cytoplazma
  – małe wodniczki

  1. Tkanki twórcze pierwotne
  – dzielą się przez całe życie
  – podziały zachodzą we wszystkich płaszczyznach
  – podziały nie są zdeterminowane – po podziałach mogą powstawać wszystkie typy tkanek stałych
  a) merystem wierzchołkowy pędu
  – występuje na szczycie pędu, podziały powodują wydłużanie się pędu
  b) merystem wierzchołkowy korzenia
  – powoduje wydłużanie się korzenia
  c) merystem wstawkowy (interkalarny)
  – występuje tylko u traw!
  – po ścięciu liścia odnawia się i nadal rośnie

  2. Tkanki twórcze wtórne
  – nie dzielą się przez całe życie
  – komórki ułożone są warstwami
  – dzielą się w płaszczyźnie równoległej do organów (przyrost na szerokość-grubość)
  – podziały tych komórek są zdeterminowane
  a) kambium
  – dzieląc się odkłada łyko, do wewnątrz drewno
  b) fellogen
  – dzieląc się okrywa korek, do wewnątrz miękisz
  c) kallus
  – tkanka „okazjonalna”, przy zranieniach dzieląc się odtwarza uszkodzone tkanki

  Charakterystyka tkanek stałych

  1. Tkanki asymilacyjne
  Cechy wszystkich tkanek miękiszowych:
  – zbudowane z komórek cienkościennych i komórek żywych
  a) Miękisz asymilacyjny
  – uczestniczy w fotosyntezie
  – zawiera liczne chloroplasty
  A1) miękisz palisadowy
  – zbudowany z komórek wydłużonych i ściśle do siebie przylegające (występuje na górnej powierzchni liścia, tam gdzie jest dużo światła)
  A2) miękisz gąbczasty
  – luźno ułożone komórki
  – między nimi znajdują się przestwory międzykomórkowe (występują na spodzie liścia)
  A3) miękisz wieloramienny
  – mają pofałdowane ściany, dzięki temu jest większa powierzchnia pochłaniania światła (drzewa iglaste)
  b) Miękisz spichrzowy (magazynujący)
  – gromadzi substancje zapasowe: skrobia, białka (ziarna aleuronowe), tłuszcze
  – dobrze wykształcone leukoplasty (bezbarwne plastydy)
  – występują w bulwach, kłączach i nasionach
  c) Miękisz powietrzny
  – zawiera duże przestwory międzykomórkowe, które tworzą kanały przewietrzające roślinę
  d) Miękisz wodonośny (wodny)
  – komórki mają duże wodniczki, gromadzą dużo wody, np. kaktusy, agawa
  e) Miękisz zasadniczy
  – nie wykazuje specjalizacji
  – wypełnia wolne przestrzenie między innymi tkankami

  2. Tkanki okrywające
  Cechy wszystkich tkanek okrywających:
  – występują zawsze na powierzchni organów
  – funkcja ochronna
  – muszą zagwarantować kontakt z otoczeniem i wymianą między rośliną a środowiskiem
  – wszystkie komórki ściśle do siebie przylegają
  a) tkanki okrywające pierwotne
  – zbudowane są z komórek żywych, ułożone w jedną warstwę
  A1) epiderma (skórka)
  – okrywa części nadziemne, łodyga, liście
  – na powierzchni skórki znajduje się warstwa tłuszczowa (kutikula) à roślina jest chroniona przed nadmiernym wysychaniem
  – znajdują się aparaty szparkowe, mogą się otwierać lub zamykać w zależności od ilości wody, umożliwia pobieranie dwutlenku węgla i transpiracji (parowanie)
  – na powierzchni mogą znajdować się włoski (np. pokrzywa)
  A2) epiblema (skórka korzenia)
  – okrywa części podziemne
  – pobiera sole mineralne
  – nie ma kutikuli
  – komórki są cienkościenne (dzięki temu przepuszcza wodę)
  – komórki wytwarzają włośniki, które zwiększają powierzchnię chłonną
  b) tkanki okrywające wtórne
  B1) korek
  – tkanka która okrywa części nadziemne i podziemne
  – zbudowana z komórek martwych i tworzą kilka warstw
  – ich ściany wysycane są suberyną (substancja tłuszczowa, nie przepuszczalna dla wody)
  – jest lekki i ciepły
  – występują przetchlinki, umożliwiają wymianę gazową, dzięki temu korek zachowuje kontakt z otoczeniem

  3. Tkanki wzmacniające
  Cechy wszystkich tkanek wzmacniających:
  – usztywnia rośliny
  – chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi
  – zgrubiałe ściany komórkowe
  a) kolenchyma (zwarcica)
  – zbudowana z komórek żywych, których ściany są niejednorodnie zgrubiałe
  A1) kolenchyma kątowa
  – zgrubiałe są narożniki
  A2) kolenchyma płatowa
  – występują przeciwległe ściany
  – występuje u młodych częściach roślin zdolnych do wzrostu
  – jej komórki mogą posiadać chloroplasty
  b) sklerenchyma (twardzica)
  – zbudowana z komórek martwych
  – ich ściany są zgrubiałe na całej powierzchni
  – występują na częściach stałych
  – buduje łupiny nasienne
  B1) włókna
  – charakteryzują się tym, że są długie
  – ściany zgrubiałe na przekroju pierścieni, np. len, konopia
  B2) sklereidy (komórki kamienne)
  – mają kształt wielościanów
  – w ścianach komórki występują rozgałęzione jamki (gruszki)

  4. Tkanki przewodzące
  Tkanki niejednorodne – to tkanki, które oprócz elementów właściwych dla siebie zawierają komórki innych tkanek (miękiszowe, wzmacniające)
  Cechy wszystkich tkanek przewodzących:
  – mają za zadanie przewodzenie i transportowanie substancji w roślinie
  a) drewno (ksylem)
  – transport wody i soli mineralnych (z dołu do góry)
  – zbudowane z komórek martwych o silnie zgrubiałych ścianach
  Dwa typy elementów przewodzących:
  cewki: (paprotniki, nagonasienne)
  – mają wydłużony kształt
  – na całej powierzchni rozproszone liczne jamki lejkowate
  naczynia: (okrytonasienne)
  – cylindryczny kształt
  – ściany poprzeczne z reguły zanikają
  – szybszy transport
  Transport bierny – nie wymaga nakładów energii
  b) łyko (floem)
  – zbudowane z komórek żywych, które transportują związki organiczne z liści do pozostałych części rośliny (korzeń, kłącze)
  Dwa rodzaje elementów przewodzących:
  Komórki sitowe:
  – wydłużony, wrzecionowaty kształt (na końcach się zwężają)
  – na powierzchni znajdują się liczne rozproszone pola sitowe
  Rurki sitowe:
  – wydłużony (nie są zwężone), walcowaty, cylindryczny kształt
  – ściany przeciwległych ścian znajdują pola sitowe
  – nie ma jadra, dlatego równoległe do każdej rurki sitowej ułożona jest komórka przyrurkowa z jądrem (zaopatrują rurkę sitową)
  Transport aktywny – wymagający nakładów energii (duże cząsteczki)

  5. Tkanki gruczołowe (wydzielnicze)
  Cechy wszystkich tkanek gruczołowych:
  – pojedyncze wyspecjalizowane komórki, które wydzielają określone substancje
  a) utwory powierzchniowe
  – produkują wydzieliny na zewnątrz rośliny
  – włoski gruczołowe
  – miodniki (kwiaty okrytonasienne), wydzielają nektar
  – wypotniki (hydatody) – szparki wodne wydzielające wodę w postaci płynnej
  b) utwory wewnętrzne
  – odkładają wyprodukowane substancje wewnątrz ciała rośliny
  – rury mleczne – są zbudowane z komórek, między którymi zanikły poprzeczne ściany (ich wnętrze wypełnia sok mleczny)
  – kanały żywiczne (wypełnia je żywica), chroni roślinę przed infekcjami

   Klasyfikacja tkanek roślinnych oraz charakterystyka tkanek twórczych i stałych.

  Studentka Policealnego Studium Medycznego – profil farmaceutyczny.

  Goście wyszukali nas poprzez:

  • tkanki roślinne
  • podział tkanek roślinnych
  • klasyfikacja tkanek roslinnych
  • charakterystyka tkanek roślinnych
  • klasyfikacja tkanek
  • cecha długiej cienkiej komórki
  • tkanki tworcze
  • tkanki roślinne podział
  Po więcej zapraszamy na nasze forum biologiczno-chemiczne:
  Autor nancy Data 2011-05-19 13:25:22 Czytań: 17658   Komentarzy: 0
  Podobne artykuły
  biomist.pl

  Ogólna charakterystyka roślin nasiennych. Związek między budową i funkcją korzenia.

  Nasiona są to organy przetrwalne służące do rozprzestrzeniania się roślin. W ich skład wchodzą: 1) zarodek nowej rośliny, 2) łupina nasienna...

  copyright © by Biomist CMS: WordPress | projekt graficzny: cichonkarol.com